>PHYRA_86152
MAETLMLPLVNVQGAQIQLFSAGQSIPVAKAIPQLEQVMEAVCAMELRPKSLKLLAYRPG
YSCLTTGQLENMHIVQEANKQFILVKKTIAWVKTVEWTVKDLCSPFDDTNAVTKSEYKGY
IETLNLGVNKFENEEVEGYKLLDFRENLWLHSTSIMMALLTMRDQYSRVGIVYPRYHDSA
AMTQKRTVAKRLGAADPKYERVLGIFNVGSNWVAFMIAKNTKICHTFDPLQSERNYASIE
RSVRKVMEPVLDLEGKLDYKKIDWCEQQNGSSCGIWCIAVLEMLLAGASWNDKIYRLRPY
LRMRYLYEVISLLTKPATCE*