>HYAP_07096
MTLFPQIFSGKGNRAENRRSTADFQDAMSHNYFLVCTYRMTLVSITSKRRYVRSPSPPIT
LFHLLALSLSVCVTGQRLTSDLSEGQVVLYPSPHFIVDDPTIQGKALAYLQEQGIDTSIE
AQSWKQEHGYVSLRAMLDDQSLYHVSKDAIFDCGFTSLPSETWQDIPTNGTLESSGYTLD
GPCEVWFDDTQVTSGRNCRTEFPHGQHQVDYSSCGDSCTLRWYWLGIQYMDGIYSWQVYK
NCIGLGRNVTA
>PHALS_06480
MDSAKCTCVLLLLFGQLFDCIYGYRRLEAGLGEGQVVLYPAPFYVVDGLDFQGMALAYLE
EQGINTSIEVQSWMKDHAYNSLRAMLDDDMLYKAIRWMVLARSTTACVGIHVSLCGTGLE
SSTSKGFIHGKSTKTASTSVIKALVSRKETRSRTSVNTQ
>PHYKE_8390
MKHTLPLLLLTLLPLLTTGQRRLKANLGEGQIVLQPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGV
NTSIETQGWMNSHGYDSLRAMLDDEALYKVTEEALFDCGLTSPKTETQLIPTNSTFQTSG
YTMDGPCWKK
>PHYRA_81105
MSPSRCTASSLLLLLAVLLPASIAGQRRLDAGLGEGQIVLHPPPFFIVDGLDFQGMALAY
LQEQGVNTSIEAQGWMQQHGYASLRSMLDDESLYQVTEEAIFDCGLTSPKTETQLIPTNS
SFQSSGYTLDGPCEVWLDDTKAAAGRNCHTEFPHGQHQIDYSACGAACMLRWYWLGIKYV
EGAYSWQVYKNCIALGKEATA*
>PYU1_G001738
MAPWFHPTVALALLSAVAVHAQHKVLYPEPFYLVDGDEAQSAPVAHLEEQGIKTSADVSD
FMKQKGYANLRAMLDDQKLYNVNPDALDECGYTDPTVESQPIPVTNAFISTGYVLNGPCE
VWLDDLKVMSDMNCHTKYPGTNFMLDYSSCKGSCMLRWYWLGIQPVNETYSWQVYKVCVS
LRGNGVQSSETPTPIAVASATPTTAEAPGKGKAAKSDWGWLELFWS
>PHYSO_353401
MALAYLQEQGVNTSIEAQSWMQEHGYASLRAMLDDESLYKVTEEALFDCGLTSPKTETQP
IPSNSSFQTSGYTLDGPCEVWLDDTKVAAGRNCHTQFPHGQHEIDYSACGDSCTLWWYWL
GIKYVEGAYSWQVYKNCVALSKTATA*
>PYVX_18179
MVSASFVSSIAAAALSSTALLSSVADAHQYVILPKPTWTSEDHDVWYSPLAFLEDQGFAT
QEDFNSWRSANGYDTLRAFMDQAVSGKDTAVDYSSCSGSCTLYWFWMGVRYLKGAYSWQV
YKNCVPLSTSARMLEGAANASAIAFGN