Loading Multiple Sequence Alignment....


Raw alignment output
MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment


PYVX_18179    ----------------------------------------------------------MV
PHALS_06480    ----------------------------------------------------MDSAKCTC
PYU1_G001738   ------------------------------------------------------MAPWFH
HYAP_07096    MTLFPQIFSGKGNRAENRRSTADFQDAMSHNYFLVCTYRMTLVSITSKRRYVRSPSPPIT
PHYKE_8390    --------------------------------------------------------MKHT
PHYSO_353401   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81105    --------------------------------------------------MSPSRCTASS
                                       

PYVX_18179    SASFVSSIAAAALSSTALLSSVADAHQYVILPKPTWTSEDHDVWYSPLAFLEDQGFATQE
PHALS_06480    VLLLLFGQLFDCIYGYRRLEAGLGEGQVVLYPAPFYVVDGLDFQGMALAYLEEQGINTSI
PYU1_G001738   PTVALALLSAVAVHAQHK----------VLYPEPFYLVDGDEAQSAPVAHLEEQGIKTSA
HYAP_07096    LFHLLALSLSVCVTGQ-RLTSDLSEGQVVLYPSPHFIVDDPTIQGKALAYLQEQGIDTSI
PHYKE_8390    LPLLLLTLLPLLTTGQRRLKANLGEGQIVLQPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGVNTSI
PHYSO_353401   ---------------------------------------------MALAYLQEQGVNTSI
PHYRA_81105    LLLLLAVLLPASIAGQRRLDAGLGEGQIVLHPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGVNTSI
                                .:*.*::**. *. 

PYVX_18179    DFNSWRSANGYDTLRAFMD-------------------------QAVSGKDT--------
PHALS_06480    EVQSWMKDHAYNSLRAMLDDDMLYKAIRWMVLARSTT-------ACVGIHVSLCGTGL--
PYU1_G001738   DVSDFMKQKGYANLRAMLDDQKLYNVNPDALDECGYTDPTVES-QPIPVTNAFISTGYVL
HYAP_07096    EAQSWKQEHGYVSLRAMLDDQSLYHVSKDAIFDCGFTSLPSETWQDIPTNGTLESSGYTL
PHYKE_8390    ETQGWMNSHGYDSLRAMLDDEALYKVTEEALFDCGLTSPKTET-QLIPTNSTFQTSGYTM
PHYSO_353401   EAQSWMQEHGYASLRAMLDDESLYKVTEEALFDCGLTSPKTET-QPIPSNSSFQTSGYTL
PHYRA_81105    EAQGWMQQHGYASLRSMLDDESLYQVTEEAIFDCGLTSPKTET-QLIPTNSSFQSSGYTL
         : ..: . :.* .**:::*              :  :    

PYVX_18179    ----------------------------AVDYSSCSGSCTLYWFWMGVRYLKGAYSWQVY
PHALS_06480    ---------------ESSTSKGFIHGKSTKTASTS--------------VIKALVSRKET
PYU1_G001738   NGPCEVWLDDLKVMSDMNCHTKYPGTNFMLDYSSCKGSCMLRWYWLGIQPVNETYSWQVY
HYAP_07096    DGPCEVWFDDTQVTSGRNCRTEFPHGQHQVDYSSCGDSCTLRWYWLGIQYMDGIYSWQVY
PHYKE_8390    DGPC----------------------------------------------------WKK-
PHYSO_353401   DGPCEVWLDDTKVAAGRNCHTQFPHGQHEIDYSACGDSCTLWWYWLGIKYVEGAYSWQVY
PHYRA_81105    DGPCEVWLDDTKAAAGRNCHTEFPHGQHQIDYSACGAACMLRWYWLGIKYVEGAYSWQVY
                                     .: 

PYVX_18179    KNCVPLSTSARMLEGAANASAIAFGN-------------------------
PHALS_06480    RSRTSVNTQ------------------------------------------
PYU1_G001738   KVCVSLRGNGVQSSETPTPIAVASATPTTAEAPGKGKAAKSDWGWLELFWS
HYAP_07096    KNCIGLGRNVTA---------------------------------------
PHYKE_8390    ---------------------------------------------------
PHYSO_353401   KNCVALSKTATA---------------------------------------
PHYRA_81105    KNCIALGKEATA---------------------------------------
                                   

FASTA format
>PYVX_18179
----------------------------------------------------------MV
SASFVSSIAAAALSSTALLSSVADAHQYVILPKPTWTSEDHDVWYSPLAFLEDQGFATQE
DFNSWRSANGYDTLRAFMD-------------------------QAVSGKDT--------
----------------------------AVDYSSCSGSCTLYWFWMGVRYLKGAYSWQVY
KNCVPLSTSARMLEGAANASAIAFGN-------------------------
>PHALS_06480
----------------------------------------------------MDSAKCTC
VLLLLFGQLFDCIYGYRRLEAGLGEGQVVLYPAPFYVVDGLDFQGMALAYLEEQGINTSI
EVQSWMKDHAYNSLRAMLDDDMLYKAIRWMVLARSTT-------ACVGIHVSLCGTGL--
---------------ESSTSKGFIHGKSTKTASTS--------------VIKALVSRKET
RSRTSVNTQ------------------------------------------
>PYU1_G001738
------------------------------------------------------MAPWFH
PTVALALLSAVAVHAQHK----------VLYPEPFYLVDGDEAQSAPVAHLEEQGIKTSA
DVSDFMKQKGYANLRAMLDDQKLYNVNPDALDECGYTDPTVES-QPIPVTNAFISTGYVL
NGPCEVWLDDLKVMSDMNCHTKYPGTNFMLDYSSCKGSCMLRWYWLGIQPVNETYSWQVY
KVCVSLRGNGVQSSETPTPIAVASATPTTAEAPGKGKAAKSDWGWLELFWS
>HYAP_07096
MTLFPQIFSGKGNRAENRRSTADFQDAMSHNYFLVCTYRMTLVSITSKRRYVRSPSPPIT
LFHLLALSLSVCVTGQ-RLTSDLSEGQVVLYPSPHFIVDDPTIQGKALAYLQEQGIDTSI
EAQSWKQEHGYVSLRAMLDDQSLYHVSKDAIFDCGFTSLPSETWQDIPTNGTLESSGYTL
DGPCEVWFDDTQVTSGRNCRTEFPHGQHQVDYSSCGDSCTLRWYWLGIQYMDGIYSWQVY
KNCIGLGRNVTA---------------------------------------
>PHYKE_8390
--------------------------------------------------------MKHT
LPLLLLTLLPLLTTGQRRLKANLGEGQIVLQPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGVNTSI
ETQGWMNSHGYDSLRAMLDDEALYKVTEEALFDCGLTSPKTET-QLIPTNSTFQTSGYTM
DGPC----------------------------------------------------WKK-
---------------------------------------------------
>PHYSO_353401
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------MALAYLQEQGVNTSI
EAQSWMQEHGYASLRAMLDDESLYKVTEEALFDCGLTSPKTET-QPIPSNSSFQTSGYTL
DGPCEVWLDDTKVAAGRNCHTQFPHGQHEIDYSACGDSCTLWWYWLGIKYVEGAYSWQVY
KNCVALSKTATA---------------------------------------
>PHYRA_81105
--------------------------------------------------MSPSRCTASS
LLLLLAVLLPASIAGQRRLDAGLGEGQIVLHPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGVNTSI
EAQGWMQQHGYASLRSMLDDESLYQVTEEAIFDCGLTSPKTET-QLIPTNSSFQSSGYTL
DGPCEVWLDDTKAAAGRNCHTEFPHGQHQIDYSACGAACMLRWYWLGIKYVEGAYSWQVY
KNCIALGKEATA---------------------------------------