Loading Multiple Sequence Alignment....


Raw alignment output
MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment


PHALS_12600    -------------------------------MGLRAIFFGGITILATSLVKAHWINLNVS
PHYRA_81102    -------------------------------MNFRAVFVAAMASL-A-------------
PHYCA_129485   -------------------------------MNFRIVLLVLVASL-A-------------
PITG_18453    -------------------------------MSFRAVLIAATASLAA-------------
PPTG_17125    MLAVRAELYFAIVTTESSPLDGGEHQKNEGKMNYRAVLIAVVASLAA-------------
                         *. * ::.  : * :       

PHALS_12600    VYPEKPGAVLISPTLMDVDEVQPFYQRKPTTISQESAIKYKPRLYVDEGCHPYPVVQENG
PHYRA_81102    ---------VAQAQVIGHDQVRPFPQPDPVTVSQKTAVKFKPQLKIDAGCHPYPAVQKDG
PHYCA_129485   ---------GAQAQVIGHDQVRPFPQPKPVTVSDKAAVKFKPQLKIADGCHPYPAVQKDG
PITG_18453    ---------GVLGQVIGHNQVRPFLEPEPVTFSQKAAVKYKPQLKIEDGCHPYPAVQKDG
PPTG_17125    ---------VVEGQVIGHNQVRPFPEPEPVTFSQKAAVKYKPQLKIEDGCHPYPAVQKDG
                ::. ::*.** : .*.*.*:::*:*:**.* : ******.**::*

PHALS_12600    SLSEGMQWKNYFRPSCEGSPRGSQIYSRSDWYQGKWAMLYTWYLPMALDSTA------WF
PHYRA_81102    SMSGGLKWSGPQDGECTGSRLGSQIYARSAWVNDVWAIMYAWYFPKGRAATVPPDFLRFF
PHYCA_129485   SITGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSAWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPLPLITRLF
PITG_18453    SISGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSKWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPAPLILRLF
PPTG_17125    SISGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSKWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPVPLILRLF
         *:: *::*..  .* ** *****:** * :. **::*:**:* . :.    *

PHALS_12600    VDGHRHFWLWVVIWTDSPDPDDSTILAASMS---GFGDEIKKYAPLKSKYLIHDKTLKVK
PHYRA_81102    --GHRHNWEYVVVWIDNPGLENATVLGVSMSASIGYSKQ----APTDVKY-VDGTSVKVA
PHYCA_129485   --GHRHNWEYVIVWIDNPKSKNSTILGVSMSAAVGYASQ----TPPEAMY-VDGDSVKLE
PITG_18453    --GHRHNWEYAIVWIDNPELENSTILGVSISASISYASE----TPPEANH-VDGESVKLE
PPTG_17125    --GHRHNWEYAIVWIDNPELENSTILGVSMSASVGYASQ----TPPETRY-VDGDSVKLK
          **** * :.::* *.* .::*:*..*:*  .:..:  :* . : : . ::*: 

PHALS_12600    STESRIRKKHGLELTKRVGEFQDLITWEQLSDEARAALSNFHRLEKRANP-----PIQDK
PHYRA_81102    YYYNHLLGNTALQLTEDTGEFQDLIQWDQLSSLARYSLNHTDWDQTLFGLAGLKMPLKDG
PHYCA_129485   YYYNHLLGSTSLQLTEDTGEFQDLITWDELSKLARYSLNHTDWDETLFDLAGLKMPLKDG
PITG_18453    YYYNHLFGSTSLQLTEDTGEFQDLVTWDQLTKLARYSLNNTDWDETLFNLAGLKMPLKDG
PPTG_17125    YYYNHLLGSTSLQLTEATGEFQDLITWDELSKLARYSLNHTDWDETLFNLAGLKMPLKDG
           ..: . .*:**: .******: *::*:. ** :*.: . :. .   *::* 

PHALS_12600    LFYEVLEKSYPF
PHYRA_81102    VFEELLDKTWPF
PHYCA_129485   VFQELLDKAWPF
PITG_18453    EFDELLNKAWPF
PPTG_17125    VFDELLNKAWPF
          * *:*:*::**

FASTA format
>PHALS_12600
-------------------------------MGLRAIFFGGITILATSLVKAHWINLNVS
VYPEKPGAVLISPTLMDVDEVQPFYQRKPTTISQESAIKYKPRLYVDEGCHPYPVVQENG
SLSEGMQWKNYFRPSCEGSPRGSQIYSRSDWYQGKWAMLYTWYLPMALDSTA------WF
VDGHRHFWLWVVIWTDSPDPDDSTILAASMS---GFGDEIKKYAPLKSKYLIHDKTLKVK
STESRIRKKHGLELTKRVGEFQDLITWEQLSDEARAALSNFHRLEKRANP-----PIQDK
LFYEVLEKSYPF
>PHYRA_81102
-------------------------------MNFRAVFVAAMASL-A-------------
---------VAQAQVIGHDQVRPFPQPDPVTVSQKTAVKFKPQLKIDAGCHPYPAVQKDG
SMSGGLKWSGPQDGECTGSRLGSQIYARSAWVNDVWAIMYAWYFPKGRAATVPPDFLRFF
--GHRHNWEYVVVWIDNPGLENATVLGVSMSASIGYSKQ----APTDVKY-VDGTSVKVA
YYYNHLLGNTALQLTEDTGEFQDLIQWDQLSSLARYSLNHTDWDQTLFGLAGLKMPLKDG
VFEELLDKTWPF
>PHYCA_129485
-------------------------------MNFRIVLLVLVASL-A-------------
---------GAQAQVIGHDQVRPFPQPKPVTVSDKAAVKFKPQLKIADGCHPYPAVQKDG
SITGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSAWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPLPLITRLF
--GHRHNWEYVIVWIDNPKSKNSTILGVSMSAAVGYASQ----TPPEAMY-VDGDSVKLE
YYYNHLLGSTSLQLTEDTGEFQDLITWDELSKLARYSLNHTDWDETLFDLAGLKMPLKDG
VFQELLDKAWPF
>PITG_18453
-------------------------------MSFRAVLIAATASLAA-------------
---------GVLGQVIGHNQVRPFLEPEPVTFSQKAAVKYKPQLKIEDGCHPYPAVQKDG
SISGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSKWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPAPLILRLF
--GHRHNWEYAIVWIDNPELENSTILGVSISASISYASE----TPPEANH-VDGESVKLE
YYYNHLFGSTSLQLTEDTGEFQDLVTWDQLTKLARYSLNNTDWDETLFNLAGLKMPLKDG
EFDELLNKAWPF
>PPTG_17125
MLAVRAELYFAIVTTESSPLDGGEHQKNEGKMNYRAVLIAVVASLAA-------------
---------VVEGQVIGHNQVRPFPEPEPVTFSQKAAVKYKPQLKIEDGCHPYPAVQKDG
SISGGLKWSGPQDGECTGSKLGSQIYARSKWVNDVWAIMYAWYFPKGRGAVPVPLILRLF
--GHRHNWEYAIVWIDNPELENSTILGVSMSASVGYASQ----TPPETRY-VDGDSVKLK
YYYNHLLGSTSLQLTEATGEFQDLITWDELSKLARYSLNHTDWDETLFNLAGLKMPLKDG
VFDELLNKAWPF