>PHYKE_8390
MKHTLPLLLLTLLPLLTTGQRRLKANLGEGQIVLQPPPFFIVDGLDFQGMALAYLQEQGV
NTSIETQGWMNSHGYDSLRAMLDDEALYKVTEEALFDCGLTSPKTETQLIPTNSTFQTSG
YTMDGPCWKK*
>HYAP_07096
MTLFPQIFSGKGNRAENRRSTADFQDAMSHNYFLVCTYRMTLVSITSKRRYVRSPSPPIT
LFHLLALSLSVCVTGQRLTSDLSEGQVVLYPSPHFIVDDPTIQGKALAYLQEQGIDTSIE
AQSWKQEHGYVSLRAMLDDQSLYHVSKDAIFDCGFTSLPSETWQDIPTNGTLESSGYTLD
GPCEVWFDDTQVTSGRNCRTEFPHGQHQVDYSSCGDSCTLRWYWLGIQYMDGIYSWQVYK
NCIGLGRNVTA*
>PYU1_G001738
MAPWFHPTVALALLSAVAVHAQHKVLYPEPFYLVDGDEAQSAPVAHLEEQGIKTSADVSD
FMKQKGYANLRAMLDDQKLYNVNPDALDECGYTDPTVESQPIPVTNAFISTGYVLNGPCE
VWLDDLKVMSDMNCHTKYPGTNFMLDYSSCKGSCMLRWYWLGIQPVNETYSWQVYKVCVS
LRGNGVQSSETPTPIAVASATPTTAEAPGKGKAAKSDWGWLELFWS*
>PHALS_06480
MDSAKCTCVLLLLFGQLFDCIYGYRRLEAGLGEGQVVLYPAPFYVVDGLDFQGMALAYLE
EQGINTSIEVQSWMKDHAYNSLRAMLDDDMLYKAIRWMVLARSTTACVGIHVSLCGTGLE
SSTSKGFIHGKSTKTASTSVIKALVSRKETRSRTSVNTQ*
>PHYSO_353401
MALAYLQEQGVNTSIEAQSWMQEHGYASLRAMLDDESLYKVTEEALFDCGLTSPKTETQP
IPSNSSFQTSGYTLDGPCEVWLDDTKVAAGRNCHTQFPHGQHEIDYSACGDSCTLWWYWL
GIKYVEGAYSWQVYKNCVALSKTATA*
>PHYRA_81105
MSPSRCTASSLLLLLAVLLPASIAGQRRLDAGLGEGQIVLHPPPFFIVDGLDFQGMALAY
LQEQGVNTSIEAQGWMQQHGYASLRSMLDDESLYQVTEEAIFDCGLTSPKTETQLIPTNS
SFQSSGYTLDGPCEVWLDDTKAAAGRNCHTEFPHGQHQIDYSACGAACMLRWYWLGIKYV
EGAYSWQVYKNCIALGKEATA*
>PYVX_18179
MVSASFVSSIAAAALSSTALLSSVADAHQYVILPKPTWTSEDHDVWYSPLAFLEDQGFAT
QEDFNSWRSANGYDTLRAFMDQAVSGKDTAVDYSSCSGSCTLYWFWMGVRYLKGAYSWQV
YKNCVPLSTSARMLEGAANASAIAFGN*