>PHYRA_78819
MGVSEFFHSVWDLLRRPFEECTSCCDVLDPNYYRKTSPGVRRSPQMFNRFNDVKYDFSKS
RPPSSLPPSSSNSHADITQRSNMSSGSGSRSASPMNYSYEEEEEERHVQFLFYGGSDPPT
PTSAGGPGGYRSDMISNYVEPISPAAFASPRINHEMPCFFSPRNTPAQSPMSAPIYSPHL
FKIAEQRHRHSAGHYSRYSR*
>PHYSO_554653
MGLSEFFRDLWDLVRSPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRRTPQMFNRWDHDVKFDVGS
NPPSRLPPSFSFSPVISSSHAGRTQRSFTSPASLSGSSPSSGSGSASRSQSPSSYSYEEE
DERQVQFLFYGGSDPPTPTGGGAYPSGYRSDMISKYIQPTEPISPASIASPRISHEMPCF
FSPRTTPTSPMSAPIYSPHLFKITEQRTRNAEYYRRYTSR*
>HYAP_01509
MGVSEVLYAIGHFVCRPFSDCSSCVDVLDRSYYSKTSPGVYASPQMFNRWENDVKHGYTR
SRPLPSRLPPPPPPRTRKKGLTKRSTSSSSRPRSESSSNNPSYYSFEDEEERDRRVQFLF
YGGSDPPTPTSRGGLAASTGYRSDMISDAVSLTSIRSPQINHEIPCFFSPRDTPRSSVSA
SMYSPHVFKITEQKQRRNARLRSMRSFK*
>PHALS_10836
MSRFIRILWDLVCQPFEYCRNCCDVLDPAYYRKMSPGGRRNPQMFNCWDNDKNTLTPSYP
TSSFPTLSSSNLEYSCRANDNKFITLSTSRSRSVSSTPSESAHEEEGENQLHFLFYGGSD
SLSPKAVGKRYRRDIISDCQEPTSPVVSIESPRIDHKMPCFFSSTIAPLQFPMSDSIYSA
NLLGDIDQQGQRSGTGHCNMRLVM*
>PITG_00012
MGLSEFFHSVWDFVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVHRSPQMFNRWEHGVKYNITS
SRPPSSGSRSDSPSNYSYEEEEEERQVQFLFYGGSDPPTPTSVGDLYPSGGYRSDMISNY
VEPMSPAASIESPRISHEMPCFFSPRNTPLQSPMSAPIYSPHLFKISEQRMSRRSTGYYN
MRYSR*
>PHYCA_104436
MGVSGFFRYIWDLVRQPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRRSPQMFNRWEYDVQSKTLS
SSGSRSGSSANSPLNYSYEEEDERQVQFLFYGGSDPPTPNSVGGLHQNGYRSDMISNYVE
PMSPAASIESPRISHEMPCFFSPRNTPIQSPMSAPIYSPHLFKIAEQRTTRRSAGYYRFS
R*
>PYVX_15869
MRTEPERSAPVRPSCRSTAARRLALRPIVQESARREGVQQLSVAAALNLGEAARHSPPTG
GEYYRPHSLVERRSPSDYKHRRALLGRAMRFGHAHDHDGDAPRMAGDGRSSRSSASAVSR
HRMVELAPGPEPAGQRKRGVLSRWWDSFTGFLRHPFRDCYNMCDLERPFGASPGSPGVTV
LPQHFPRMDRDLKYDFTAGPISSSAASKSSSPARSTRSKTSSDSFLSYDDPYDQPTQFLF
YCGSDPLTPTSAQLAARNGLKTDTISGYTPTAGAEPQVHTPLASPRISHQIPVFFSPRNA
PTSPAAAPLYSPHLFRITEREYDPYFMRYSR*
>PPTG_16671
MGLSDFFHSVWDFVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRRSPQMFNRWEHDVKYNITP
SRPPSSLPPFASSQVGTREHQSKTLSSSGSRSGSNSDSPSNYSYEEEDERQVQFLFYGGS
DPPTPTSAGGLYSNGYRSDMISNYVEPMSPAASIESPRINHEMPCFFSPRDTPLQSPMSA
PIYSPHLFKISEQRTSRRSTGYYSMRYSR*